AİLE HUKUKU

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin butlanına ilişkin davalar bulunmakta ise de, ağırlıklı dava türünü boşanma davaları oluşturmaktadır. Boşanma ile birlikte veya boşanmadan sonra ayrı olarak lehe/ aleyhe ikame edilen, eşler arasındaki uygulanması gerekli mal rejimine ilişkin ihtilaflar, tanıma ve babalık davaları, evlat edinme, velayet ve nafaka davalarının takibi de sıklıkla verilen hukuki hizmetlerdendir.

Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras taksim sözleşmeleri ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere mirastan doğan her türlü uyuşmazlık ve çeşitli nitelikteki davaların takibi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

Heka Hukuk tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi

AİLE HUKUKU

Hukuk büromuzda aile hukuku kapsamında nişanlanma, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, evlenmenin butlanına ilişkin davalar bulunmakta ise de, ağırlıklı dava türünü boşanma davaları oluşturmaktadır. Boşanma ile birlikte veya boşanmadan sonra ayrı olarak lehe/ aleyhe ikame edilen, eşler arasındaki uygulanması gerekli mal rejimine ilişkin ihtilaflar, tanıma ve babalık davaları, evlat edinme, velayet ve nafaka davalarının takibi de sıklıkla verilen hukuki hizmetlerdendir.

Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras taksim sözleşmeleri ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere mirastan doğan her türlü uyuşmazlık ve çeşitli nitelikteki davaların takibi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

Heka Hukuk tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi

ADLİ BİR KONU HAKKINDA SORULARINIZ MI VAR?

UZMANLARIMIZA SORUN