VATANDAŞLIK HUKUKU

Heka Hukuk aşağıda detayları verilen vatandaşlık hukuku hakkında müvekkillerine geniş çaplı ve sürecin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASI 

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı, evlat edinilme ve seçme hakkının kullanılması olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır:  

a- Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması 

Usulüne uygun olarak alınmış ikamet belgesine dayalı olarak Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden ve Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, Türk ile evlenmek gibi yollar İle kanıtlayan, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olan yabancı; mevzuatta yer alan diğer şartları taşınması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığına kabul edilebilir. 

b- Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması halleri mevzuatta sınırlı olarak belirlenmiştir. Buna göre;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren
 • En az 250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alan veya satış vaadi sözleşmesi imzalayan,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturan. 
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduat hesabı açan veya devlet borçlanma aracı alan, 
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alan yabancı, yapılacak başvuru neticesinde Türk vatandaşlığını kazanabilir. 
 1. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması 

Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması hallerinden sonuncusu evlenme yoluyla kazanmadır. Buna göre; 

 • Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olan, 
 • Evliliği boşanma veya müracaat tarihinden önce ölüm gibi nedenlerle son bulmamış olan,
 • Herhangi bir suçtan dolayı devam eden yargılaması bulunmayan veya hükümlü ya da tutuklu olmayan yabancı, mevzuatta öngörülen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sağlanması koşuluyla yapılacak başvuru neticesinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

YABANCILAR HUKUKU

Heka Hukuk, Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Büromuz Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesinde yol göstermektedir ve hukuki danışmanlık gibi pek çok farklı alanlarda hizmet sağlamaktadırlar.

 

Heka Hukuk tarafından Yabancılar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Oturma İzni Başvurusu ve Takibi ile Danışmanlık
 • İkamet İzni Başvurusu ve Takibi ile Danışmanlık
 • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz alım-satım ve kiralama işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere Türkçe ve İngilizce hukuki danışmalık verilmesi

VATANDAŞLIK HUKUKU

Heka Hukuk aşağıda detayları verilen vatandaşlık hukuku hakkında müvekkillerine geniş çaplı ve sürecin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

 1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ SONRADAN KAZANILMASI 

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı, evlat edinilme ve seçme hakkının kullanılması olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır:  

a- Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması 

Usulüne uygun olarak alınmış ikamet belgesine dayalı olarak Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet eden ve Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, Türk ile evlenmek gibi yollar İle kanıtlayan, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olan yabancı; mevzuatta yer alan diğer şartları taşınması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığına kabul edilebilir. 

b- Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması halleri mevzuatta sınırlı olarak belirlenmiştir. Buna göre;

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren
 • En az 250.000 Amerikan Dolan veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmaz satın alan veya satış vaadi sözleşmesi imzalayan,
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturan. 
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduat hesabı açan veya devlet borçlanma aracı alan, 
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alan yabancı, yapılacak başvuru neticesinde Türk vatandaşlığını kazanabilir. 
 1. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması 

Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması hallerinden sonuncusu evlenme yoluyla kazanmadır. Buna göre; 

 • Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olan, 
 • Evliliği boşanma veya müracaat tarihinden önce ölüm gibi nedenlerle son bulmamış olan,
 • Herhangi bir suçtan dolayı devam eden yargılaması bulunmayan veya hükümlü ya da tutuklu olmayan yabancı, mevzuatta öngörülen bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sağlanması koşuluyla yapılacak başvuru neticesinde Türk vatandaşlığını kazanabilir.

YABANCILAR HUKUKU

Heka Hukuk, Türkiye’de yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni işlemlerinden yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması, şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesine kadar pek çok uluslararası hukuku konularıyla ilgili hukuki danışmanlığı, ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve davalarının takibi üstlenmektedir. Büromuz Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesinde yol göstermektedir ve hukuki danışmanlık gibi pek çok farklı alanlarda hizmet sağlamaktadırlar.

 

Heka Hukuk tarafından Yabancılar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Oturma İzni Başvurusu ve Takibi ile Danışmanlık
 • İkamet İzni Başvurusu ve Takibi ile Danışmanlık
 • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz alım-satım ve kiralama işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.
 • Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
 • Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere Türkçe ve İngilizce hukuki danışmalık verilmesi