İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Heka Hukuk; işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık verilmesinin yanı sıra; İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen her türlü Kanun’da öngörülen iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, Fesih ve disiplin süreçleri başta olmak üzere iş sözleşmesinin devamı, sona ermesi ve sona ermesini takip eden süreçlerde Kanun, öğreti ve Yargıtay kararları ışığında müvekkil şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine destek ve danışmanlık verilmesi, dava ve arabuluculuk aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması, Disiplin prosedürleri ve iş yeri yönetmelikleri gibi her türlü politika, prosedür ve talimatın oluşturulması ve revizyonu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi, hizmetlerini vermektedir.

 

Heka Hukuk tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • İşçi – İşveren ilişkisi kapsamında işveren şirkete tüm hukuki altyapının hazırlanması
 • İş ve hizmet sözleşmeleri ve tüzüklerinin düzenlenmesi
 • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi, kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları
 • İşletmenin mevcut dokümantasyonunun mevzuatlar uyarınca incelenmesi, sonuçların ve önerilerin rapor halinde yönetime sunulması
 • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
 • İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, İtiraz, zamanaşımı hukuki süreçlerin yönetimi
 • İşe iade ve işçilik alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması
 • Toplu iş davalarının açılması ve icra takibi
 • İş, meslek hastalığı ve iş kazası olaylarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İhtarname, tutanak, bildirim, savunma yazılarının hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde sulh ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması
 • İş kazalarında işçi/işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Heka Hukuk; işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık verilmesinin yanı sıra; İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen her türlü Kanun’da öngörülen iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi, Fesih ve disiplin süreçleri başta olmak üzere iş sözleşmesinin devamı, sona ermesi ve sona ermesini takip eden süreçlerde Kanun, öğreti ve Yargıtay kararları ışığında müvekkil şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine destek ve danışmanlık verilmesi, dava ve arabuluculuk aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması, Disiplin prosedürleri ve iş yeri yönetmelikleri gibi her türlü politika, prosedür ve talimatın oluşturulması ve revizyonu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi, hizmetlerini vermektedir.

 

Heka Hukuk tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • İşçi – İşveren ilişkisi kapsamında işveren şirkete tüm hukuki altyapının hazırlanması
 • İş ve hizmet sözleşmeleri ve tüzüklerinin düzenlenmesi
 • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi, kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları
 • İşletmenin mevcut dokümantasyonunun mevzuatlar uyarınca incelenmesi, sonuçların ve önerilerin rapor halinde yönetime sunulması
 • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
 • İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, İtiraz, zamanaşımı hukuki süreçlerin yönetimi
 • İşe iade ve işçilik alacakları ile ilgili davaların açılması ve takibinin yapılması
 • Toplu iş davalarının açılması ve icra takibi
 • İş, meslek hastalığı ve iş kazası olaylarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İhtarname, tutanak, bildirim, savunma yazılarının hazırlanması
 • İş sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde sulh ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Personel özlük dosyalarının incelenmesi, eksiklerin tespiti ve raporlanması
 • İş kazalarında işçi/işverenin yönlendirilmesi, adli ve kolluk kuvvetleri incelemelerinde teknik destek sağlanması ve hazırlanmış olan bilirkişi raporlarının teknik ve hukuki yönden incelenmesi