GAYRİMENKUL HUKUKU

Heka Hukuk; gerek ülkemizde gerekse dünyada inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte tecrübesini de ilerletmiştir. Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında; her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer almakta, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve kurul mevzuatı, Kıyı Kanunu kapsamında gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca son dönemde artan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların yönetimi ve sorunların en kısa sürede çözümü konusunda etkin danışmanlık ve dava çözüm hizmeti verilmektedir.

 

Heka Hukuk tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Taşınmaz Tazminatı Davaları
 • Müdahalenin Men-i Davaları
 • İrtifak Haklarının Kurulması ve Kaldırılmasına İlişkin Davalar
 • İstihkak Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • İpotek Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kira Bedeli Tespiti ve Tahliye Davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Yabancıların Gayrimenkul Edinme İşlemleri İçin Hukuki Danışmanlık
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Kiralama
 • Gayrimenkulün Kira Ödemelerinin Aylık Takibi, Emlak ve Kira Geliri Bakımından Yıllık Takipleri
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İçin Danışmanlık
 • Tapu İşlemleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

Heka Hukuk; gerek ülkemizde gerekse dünyada inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte tecrübesini de ilerletmiştir. Büromuz Gayrimenkul Hukuku Kapsamında; her türlü kira sözleşmelerini hazırlamakta, inşaat projelerinin hukuki sürecinde yer almakta, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve kurul mevzuatı, Kıyı Kanunu kapsamında gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca son dönemde artan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların yönetimi ve sorunların en kısa sürede çözümü konusunda etkin danışmanlık ve dava çözüm hizmeti verilmektedir.

 

Heka Hukuk tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Taşınmaz Tazminatı Davaları
 • Müdahalenin Men-i Davaları
 • İrtifak Haklarının Kurulması ve Kaldırılmasına İlişkin Davalar
 • İstihkak Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • İpotek Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kira Bedeli Tespiti ve Tahliye Davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Yabancıların Gayrimenkul Edinme İşlemleri İçin Hukuki Danışmanlık
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Kiralama
 • Gayrimenkulün Kira Ödemelerinin Aylık Takibi, Emlak ve Kira Geliri Bakımından Yıllık Takipleri
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar İçin Danışmanlık
 • Tapu İşlemleri