FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Heka Hukuk; Fikri mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliğimiz, patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamakta olup Fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimize hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, Korsan ve taklit ürünlerin toplatılması, korsan ve taklit ürünleri piyasaya süren, haksız kazanç sağlayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılması ve sağlanan haksız kazançtan ötürü açılan maddi-manevi tazminat davalarının takibi ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi dâhilinde karmaşık ihtilafların en etkin şekilde çözülmesi için fikri mülkiyet stratejileri geliştirir ve uygular, ekibimizin üyelerini alanlarında lider olarak tanınmalarını amaçlayan eğitim ve gelişim çalışmaları yapmaktayız.

 

Heka Hukuk ve Danışmanlık tarafından Fikri ve Sinai Haklar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Eser Sahibinin Tespiti Davaları
 • Saldırının Tespiti, Men-i ve Ref-i Davaları
 • İrtifak Haklarının Kurulması ve Kaldırılmasına İlişkin Davalar
 • Delil Tespiti Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Marka ve Patent Tescili, Tescile İtiraz ve İptali Davaları
 • Telif Hakkı Tespit ve Tazminat Davaları
 • Tedbir Talepli Delil Davası
 • Tecavüzün Önlenmesi Davası
 • Birleşme Devralmalarda Fikri Mülkiyet Hakları İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Lisans Sözleşmelerinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Marka ve Patent Haklarının Korunması ve Denetlenmesi
 • Milletlerarası Marka Araştırması, Tescili ve Devri İşlemleri

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Heka Hukuk; Fikri mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliğimiz, patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamakta olup Fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimize hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, Korsan ve taklit ürünlerin toplatılması, korsan ve taklit ürünleri piyasaya süren, haksız kazanç sağlayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılması ve sağlanan haksız kazançtan ötürü açılan maddi-manevi tazminat davalarının takibi ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi dâhilinde karmaşık ihtilafların en etkin şekilde çözülmesi için fikri mülkiyet stratejileri geliştirir ve uygular, ekibimizin üyelerini alanlarında lider olarak tanınmalarını amaçlayan eğitim ve gelişim çalışmaları yapmaktayız.

 

Heka Hukuk ve Danışmanlık tarafından Fikri ve Sinai Haklar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Eser Sahibinin Tespiti Davaları
 • Saldırının Tespiti, Men-i ve Ref-i Davaları
 • İrtifak Haklarının Kurulması ve Kaldırılmasına İlişkin Davalar
 • Delil Tespiti Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Marka ve Patent Tescili, Tescile İtiraz ve İptali Davaları
 • Telif Hakkı Tespit ve Tazminat Davaları
 • Tedbir Talepli Delil Davası
 • Tecavüzün Önlenmesi Davası
 • Birleşme Devralmalarda Fikri Mülkiyet Hakları İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Lisans Sözleşmelerinin Denetlenmesi ve Düzenlenmesi
 • Marka ve Patent Haklarının Korunması ve Denetlenmesi
 • Milletlerarası Marka Araştırması, Tescili ve Devri İşlemleri